تازه های کتابخانه

گاه نقد

 • سردبیر: مرادحاصلی، جعفر؛
 • ناشر: تهران: [مجمع ناشران انقلاب اسلامی]، 1398-
 • سال نشر:
 • موضوع: ; Book Review

کاردرمانی ایران IJOT [پیایند: فصلنامه]

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران: [انتشارات مریم پور‌زند‌وکیل]، 1383 -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; کاردرمانی -- نشریات ادواری

پوپک [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: ملامحمدی، مجید ؛
 • ناشر: ق‍م‌: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ‏‫۱۳۷۲ -‬
 • سال نشر:
 • موضوع: ; ماهنامه فرهنگی کودکان ایران -- نشریات ادواری

دنیای تصویر [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر:
 • ناشر:
 • سال نشر:
 • موضوع: ; سینما -- نشریات ادواری

اشراق

 • سردبیر: باغجری ،شیرین؛
 • ناشر: تهران
 • سال نشر:
 • موضوع: ; خیاطی (لباس زنانه) -- راهنمای آموزشی

سلامت [پیایند: هفته نامه]

 • سردبیر: کیاسالار، محمد؛
 • ناشر: تهران: [مؤسسه فرهنگی ابن‌سینای بزرگ]، ۱۳۸۲ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; پزشکی- نشریان ادواری فارسی

کیک و شیرینی [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: خورسند، زهرا ؛
 • ناشر: تهران: گلها (چاپخانه)‏‫، ?139 -‬
 • سال نشر:
 • موضوع: ; کیک و شیرینی -- دستور پخت-- نشریات ادواری

وزن دنیا

 • سردبیر: مسعودی‌نیا، علی؛ سوری، پوریا؛ حسینی، سیدفرزام؛
 • ناشر: تهران
 • سال نشر:
 • موضوع: ; شعر فارسی

عصر ارتباط [پیایند: هفته نامه]

 • سردبیر: شمیرانی، علی؛
 • ناشر: تهران
 • سال نشر: 1381
 • موضوع: ; فناوری ارتباطات -- نشریات ادواری

ماشین

 • سردبیر:
 • ناشر: ت‍ه‍ران‌
 • سال نشر:
 • موضوع: ; اتومبیل ها -- نشریات ادواری - صنعت و تجارت